Fysioterapia Merikarvialla ja lähikunnissa

Tutustu palveluihini!
Fysioterapiaa.

Fysioterapeutti Maarit Viikilä tarjoaa monipuoliset fysioterapian palvelut Merikarvialla ja lähikunnissa Pohjois-Satakunnassa. 


Fysioterapian tavoitteena on yhdessä asiakkaan ja/tai hänen omaisensa kanssa pyrkiä saavuttamaan asiakkaalle paras mahdollinen terveys ja liikkumis- ja toimintakyky hänen voimavaransa ja palvelujärjestelmien tarjoamat mahdollisuudet huomioiden.

Fysioterapia alkaa arvioinnista

Fysioterapiassa arvioidaan asiakkaan terveyttä, liikkumista, toimintakykyä ja mahdollisia rajoitteita mm. hänen omassa toimintaympäristössään. Arvioinnin perusteella laaditaan yhdessä fysioterapiasuunnitelma, joka sisältää seurannan. Yhteistyö on tärkeää erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja yksityisten sektorien välillä asiakkaan kokonaiskuntoutumisen kannalta; moniammatillisuuden hyödyntäminen.