Fysioterapeuttinen harjoittelu Merikarvialla ja lähikunnissa

Ota yhteyttä!
Fysioterapiaa.

Fysioterapeutti Maarit Viikilä tarjoaa kattavan avun fysioterapeuttiseen harjoitteluun palvelua Merikarvialla ja lähikunnissa Pohjois-Satakunnassa. Fysioterapeuttinen harjoittelu tapahtuu fysioterapeutin ohjaamana yrityksen tiloissa tai esimerkiksi kotona itsenäisesti kirjallisten harjoitteluohjeiden mukaisesti.

Fysioterapeuttinen harjoittelu

  • Fysioterapeuttinen harjoittelu tapahtuu fysioterapeutin ohjaamana tai kotona itsenäisesti kirjallisten harjoitteluohjeiden mukaisesti.

  • Harjoittelussa käytetään eri oppimisen malleja. Oppimisnäkemyksenä on osallistuva ja aktiivinen yhteistyö fysioterapeutin ja asiakkaan välillä.

  • Neurologisen fysioterapian menetelmiä ovat Bobath- ja motorisen uudelleenoppimisen menetelmät.

  • Kotifysioterapia ikäihmisille: ulkoilutus, kävelytys ja kotijumppa.